Terma & Syarat Baucer Tunai KFC

  1. Peraduan Baucer Tunai KFC RM50 ini hanya terbuka kepada warganegara Malaysia sahaja.
  2. Pemenang akan menerima baucer KFC bernilai RM10.00 x 5 keping, sah untuk digunakan sehingga 28 Februari 2022
  3. Baucer ini sah di semua Restoran KFC di Malaysia
  4. Baucer ini tidak sah untuk pembelian dan penghantaran dalam talian
  5. Tidak ada pulangan bayaran untuk pembelian di bawah RM10.00 dalam satu resit. Pembelian melebihi RM10.00 ditanggung oleh pembeli.
  6. Boucer ini tidak boleh ditukar dengan wang tunai dan tarikh luput boucer ini tidak boleh ditukar.
  7. Penggunaan boucer yang tamat tempoh tidak akan diterima
  8. Pengurusan KFC berhak untuk mengubah mana-mana terma dan syarat di atas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.